Haubelt_CM.jpg

شاخص گلوتن خشک

دستگاه شاخص گلوتن خشک برای تعیین ارزشهای نهایی و قطعی گلوتن خشک نمونه های آرد و گندم بکار برده می شود. به ویژه در گندم و آردهایی که دارای قدرت جذب آب متفاوتی هستند ارزشهای گلوتن مرطوب یکسان است ولی ارزشهای گلوتن خشک آنها می تواند متفاوت باشد. این دستگاه به وسیله ریز پردازنده کنترل می شود. برروی صفحه کلید کنترل علاوه بر دکمه های POWER, START/STOP و تست ON/OFF سه عدد چراغ اخطار و یک عدد چراغ هشدار ترموستات وجود دارد. این دستگاه حرارتی معادل 150 درجه سانتیگراد را که مورد نیاز است به طور اتوماتیک تنظیم می نماید. زمانی که حرارت به 150 درجه سانتیگراد رسید، چراغ هشدار ترموستات خاموش می شود. دستگاه نامبرده بعد از اتمام مرحله آزمایش که به مدت 4 دقیقه طول خواهد کشید, بطور اتوماتیک از فعالیت باز ایستاده و هشدار صوتی و تصویری می دهد. برای جلوگیری از چسبیدن نمونه ها، سطح گرمایشی دستگاه از جنس تفلون ساخته شده و درپوش دستگاه مجهز به قفل است.