خلاقیت و یادگیری

مشتری مداری

کیفیت

e6221.png

تجهیزات آزمایشگاهی رئولوژی آرد

تنوع محصولات آردی،انواع آردهای مورد مصرف در نانهای سنتی،لواش،بربری ،سنگک و نانهای حجیم اروپائی گرفته تا انواع آردهای مصرفی در یوفکا،باقلوا،سایر شیرینی ها ،انواع بیسکویت ،کیک و کلوچه،ماکارانی و یا آردهای مصرفی کارخانجات صنعتی میطلبد که کارخانجات آرد قادر به پاسخگوئی به درخواست و رضایت مشتریان باشند. در این راستا قدم اول شناخت از ویژگی اینگونه آردها به لحاظ فاکتورهای آرد و رفتارهای رئولوژی آن در پروسه خمیر و پخت میباشد.آرد در فرآیند تولید و مصرف به مثابه موجودیست زنده که با دست اندرکاران و کارشناسان تولید حرف میزند مهم اینست که ما زبان آنرا بشناسیم.

خبرها و مقالات

شرکت در نمایشگاه  Ibex  ایران

شرکت در نمایشگاه Ibex ایران

نمایشگاه صنعت آرد و نان تهران (Ibex) از 02 الی 05 آذر 1396 در شهر تهران کشور ایران برگزار می گردد. نمایشگاه صنعت آرد و نان تهران (Ibex) به واسطه اهمیت نان در زندگی مردم، یکی از بزرگترین رویدادهای ایران به شمار می آید. کشوری با...

ویژگی های آب مورد استفاده در خمیر

ویژگی های آب مورد استفاده در خمیر

از مواد اصلی برای تهیه خمیر آب می باشد.آب بعنوان مهمترین ماده حیاتی که خداوند می فرماید: که همه چیز را از آب حیات بخشیدیم. آب ماده اولیه بوجود آورنده نان و محصولات صنایع پخت می باشد و براساس خواص و ویژگی هایی که دارد در تهیه...

آرد و گندم و خواص رئولوژی

آرد و گندم و خواص رئولوژی

آرد و گندم و خواص رئولوژی: کیفیت آرد عبارتست از مشخصات و خصوصیاتی از آرد که روی مصرف نهایی آن و کیفیت محصولات تهیه شده از آن موثر باشد. بنابراین برای هر نوع محصول، آرد بایستی دارای کیفیت و مشخصات مخصوص بوده که برای تولید آن...