استابیلایزرها

استابیلایزر در صنایع غذایی اساسا ترکیباتی برای افزایش قوام محصول،پایداری محصول،افزایش کیفیت،کاهش قیمت تمام شده محصول میباشد. و ترکیبات استابلایزر برای هر محصول غذایی متفاوت است.
sss.jpg

استابلایزر مواد غذایی یک تثبیت کننده افزودنی به مواد غذایی است که برای حفظ ساختار آن کمک می کند . مثلا در سس سالاد برای جلوگیری از جدا شدن آب از روغ و حفظ ساختار اولیه آن استفاده میشود.و یا جلوگیری از تشکیل بلور های یخ در محصولات منجمد مانند بستنی.و جلوگیری از ته نشین شده میوه در محصولاتی مانند مربا و ماست و ژله. هیدروکلوئیدها رایج ترین موادیست که به عنوان تثبیت کننده یا استابلایزر مواد غذایی استفاده می شود.
ss.jpg

انواع استابیلایزرها

  • پکتین
  • زانتان گام
  • گوارگام
  • سی ام سی
  • آلژینات سدیم
  • آگار
  • کاراگینان