امولسیفایرها

امولسیفایر‌ها دسته بزرگی از ترکیبات هستند که به عوامل فعال سطحی یا سورفکتانت نیز معروفند. لغت سورفاکتانت برای مولکول‌هایی به کار می‌رود که به سطوح بین دوفاز فیزیکی مهاجرت کنند و از این رو در آن ناحیه غلظت بیشتری نسبت به سایر قسمت های دو فاز دارند. امولسی فایرها دارای خواص دو گانه چربی دوست (لیپوفیلیک) و آبدوست (هیدروفیلیک) می‌باشند. از طرفی امولسيون‌ها يا به صورت روغن در آب (O/W) و يا آب در روغن (W/O) مي‌باشند. امولسيون روغن درآب امولسيونی است كه در آن قطرات كوچك روغن تشكيل فاز پراكنده‌ایی را مي‌دهند و در آب پخش مي‌شوند درحالي كه در امولسيون آب در روغن قطرات كوچك آب در روغن پخش میگردند. با افزودن امولسی فایر به دو مایع که در حالت عادی غیر قابل اختلاط هستند کشش سطحی بین دو فاز کاسته می‌شود و از دو فازی شدن جلوگیری می‌شود. بنابراین دو مایع قادر خواهند بود که یک امولسیون تشکیل بدهند. از آنجا که یک امولسی فایر شامل بخش‌های محلول در آب و بخش‌های محلول در روغن است، وقتی به مخلوط آب و روغن اضافه می‌شود امولسی فایر برروی سطح تماس بین این دو مایع (آب و روغن) به صورت لایه نازکی قرار می‌گیرد به نحوی که بخش آب دوست آن به سمت آب و بخش چربی دوست به سمت روغن متمایل می‌گردد. عملکرد امولسی فایرهای مختلف ارتباط نزدیک به ساختمان شیمیایی آنها دارد.
3.jpg

انواع امولسیفایرها

  • داتم
  • اس اس ال
  • مونودی گلیسیرید
  • پی جی ای
amo2.jpg
amo3.jpg
amo.jpg