بهبود دهنده نان

بهبوددهنده‌ها، افزودنی‌هایی هستند که بافت و طعم نان را بهتر می‌کنند. همچنین نقش نگهدارندگی داشته و بیات شدن نان را به تاخیر می‌اندازند. بهبوددهنده‌ها جزو ترکیبات ضروری برای تهیه نان نیستند، ولی در صنایع نان برای تسریع فرآیند تخمیر و افزایش قابلیت نگهداری نان مورد استفاده قرار می‌گیرند.دلایل متعددی برای استفاده از بهبوددهنده‌های خمیر در نانوایی صنعتی و حتی گاهاً خانگی وجود دارد. بهبوددهنده‌ها می‌توانند بافت، طعم و پوسته نان را بهتر کرده و برخی از آنها با نقش نگهدارندگی نان را به مدت طولانی‌تری تازه نگه دارند

nan.jpg

ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮات ﺑﻬﺒﻮد دﻫﻨﺪه نان

 • افزایش حجم
 • افزایش قدرت خمیر
 • پوسته ترد و خوش رنگ در نانهای ترد
 • افزایش ماندگار
 • کمک ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ تخمیر
 • ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺎز
 • ﻧﺮﻣﯽ ﻧﺎن
 • ﺑﻬﺒﻮد رﻧﮓ ﻣﻐﺰ ﻧﺎن           

                 

                  

                      

                 

                 

                 

انواع ﺑﻬﺒﻮد دﻫﻨﺪه نان

 • نانهای حجیم
 • نانهای نیمه حجیم
 • نانهای سنتی و مسطح
 • نان چاودار
 • نان روگن