تجهیزات ازن

ازن فرم تکامل یافته مولکولی از اکسیژن است که در آن سه اتم اکسیژن به هم متصل می باشد و به آن "اکسیژن فعال" نیز گفته می شود. این حالت از اکسیژن ناپایدار بوده و بوی خاصی دارد. اتم اضافی در این ساختار آنرا به قوی ترین اکسید کننده و ضد عفونی کننده تجاری در جهان تبدیل کرده است . ازن با متصل شدن به پروتئین های ضروری برای تنفس یاخته به عنوان یک میکروب کش عمل می نماید. تولید اکسیژن فعال در محل و به صورت لحظه ای بوده و به سرعت به اکسیژن دواتمی ماده اولیه آن اکسیژن ترکیب می شود.

ازن در دمای محیط درجه سانتی گراد به مدت چند دقیقه پایدار است، در نتیجه قابل انبار کردن نیست و باید در محل توسط ژنراتور مخصوص تولید و مصرف گردد. ازن درجه اکسیدکنندگی بالاتر، فعالیت سریعتر، زمان کمتر، تأثیرگذاری بهتر و نتایج مطلوب­تری را برای استریلیزاسیون مواد غذایی نسبت به سایر روش­های موجود دارا می باشد.

در خط تولید کارخانجات آرد پس از اتمام عملیات فرآوری، دستگاه ازن ژنراتور در مجاورت مارپیچ سه خطی به نسبت حجم آرد عبوری نصب می گردد. دستگاه ازن نیاز به هوای فشرده و الکتریسته دارد لذا احتیاج به هیچ گونه ماده اولیه مصرفی ندارد و از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه می باشد. ازن به صورت مداوم و مستقیم با غلظت مشخص به محصول تزریق شده و در نهایت محصولی تولید می نماید که از لحاظ فیزیکی از جمله رنگ محصول، کیفیت و شفافیت مناسبی را دارا می باشد و از لحاظ خواص رئولوژیکی از جمله تقویت شبکه گلوتنی و اکسیداسیون را شامل می شود.

ازن طیف گسترده ای از میکرو ارگانیسم ها شامل باکتری، قارچ، ویروس، جلبک، کپک، اسپور و ... را نابود می کند. باکتریها به دو دسته گرم منفی و گرم مثبت تقسیم می شوند که تفاوت آنها روی یک غشای سلولی است. باکتریهای گرم منفی دارای این غشای سلولی اضافه می باشند که آنها را مقاوم تر نسبت به گرم مثبت ها کرده است لذا گاز ازن روی باکتریهای گرم مثبت بدلیل حساس بودن آنها تاثیر زیادی دارد و از طرفی روی ویروس ، قارچ ، کپک و مخمر نیز به همین شکل است و در تماس با ازن تعداد آنها بصورت چشمگیری کاهش پیدا می کند و در برخی موارد کامل از بین می روند.

1.jpg

سازمان غذا و داروی امریکا(FDA) در سال 2001 اجازه استفاده از ازن به عنوان ضدعفونی کننده مستقیم در مواد غذایی را صادر نمود که این عمل تحول عظیمی در استفاده از ازن به صورت گازی و یا محلول در آب برای کاهش بار میکروبی مواد غذایی به وجود آورد.

ozon.jpg
h.jpg

مزایای استفاده از ازن:

 • ارتقاء کیفیت فیزیکی و شیمیایی آرد
  • ارتقاء کیفیت فزیکی و شیمیایی آرد
  • بهبود کیفیت و شفافیت رنگ آرد
  • نداشتن باقیمانده شیمیایی
  • افزایش ماندگاری بهینه محصول
 • ارتقاء کیفیت رئولوژی آرد
  • تقویت شبکه گلوتنی آرد
  • کاهش چسبندگی خمیر
  • تسریع عمل اکسیداسیون آرد
  • ارتقا کیفیت پخت نان
 • کاهش قارچها ، کپکها و انواعی از باکتریها
3.jpg
1.jpg
2.jpg