Haubelt_CM.jpg

تنوع محصولات آردی،انواع آردهای مورد مصرف در نانهای سنتی،لواش،بربری ،سنگک و نانهای حجیم اروپائی گرفته تا انواع آردهای مصرفی در یوفکا،باقلوا،سایر شیرینی ها ،انواع بیسکویت ،کیک و کلوچه،ماکارانی و یا آردهای مصرفی کارخانجات صنعتی میطلبد که کارخانجات آرد قادر به پاسخگوئی به درخواست و رضایت مشتریان باشند. در این راستا قدم اول شناخت از ویژگی اینگونه آردها به لحاظ فاکتورهای آرد و رفتارهای رئولوژی آن در پروسه خمیر و پخت میباشد.آرد در فرآیند تولید و مصرف به مثابه موجودیست زنده که با دست اندرکاران و کارشناسان تولید حرف میزند مهم اینست که ما زبان آنرا بشناسیم. مقوله تولید ، فرآوری و ارتقاء کیفی آرد عمدتا در وهله اول بکمک بهره گیری از اختلاط گندم های قابل دسترس صورت میگیرد در مواردی به لحاظ عدم دسترسی به گندم های مناسب اختلاط ناچارا شما به روش افزودن بهبوددهنده ها متوسل میشوید که نیاز به اطلاعات دارید.ویژگی های آرد حاصل از اختلاط را بدانید و کم و کاستی های آنرا با افزودنی های مناسب برطرف نمائید. در اختلاط یا استفاده از افزودنی قبل و بعد از آن نیاز به فاکتورهای رئولوژی آرد تولید شده دارید تا نسبت به کیفیت آن قضاوت کنید. دسترسی به اینگونه فاکتورهای آرد بدون بهره گیری از تجهیزات رئولوژی ممکن نیست و این تجهیزات در حقیقت نبض تولید کارخانه است که شما را در فرآیند تهیه و تدارک مواد اولیه تا بهره برداری صحیح از ماشین آلات خط تولید و نهایتا تولید آرد با مشخصات درخواست مشتریان و رضایتمندی آنها هدایت میکند،پکیج کامل تجهیزات رئولوژی آرد Haubeltساخت کشور آلمان با استاندارد ICC اتحادیه اروپا کاملترین تجهیزات ابزار دقیق و قابل استناد به نتایج آن است که همراه با انتقال دانش فنی و تجربه فرآوری و ارتقاء کیفیت آرد در کشور عرضه میگردد قدر مسلم تجهیزات آزمایشگاهی که این خدمات را همراه نداشته باشند و توسط عرضه کنندگان صرف دستگاه فروش عرضه میگردند کمکی به این مهم نخواهند کرد