Haubelt_CM.jpg

فر پخت آزمایشگاهی

به برخی از ویژگی های این دستگاه می توان به موارد زیر اشاره نمود:
  • پخت کامل نان بر اثر یکسان بودن حرارت در سطح فر
  • تنظیم سرعت دستگاه جهت پخت نان
  • دارای تابلوی کنترل جهت تنظیم و کار با دستگاه
  • عاری از هر گونه گازهای مضر به دلیل استفاده غیر مستقیم از حرارت
  • وجود عایق بندی و سیستم منحصر به فرد در آن
  • تنظیم دما و رطوبت مورد نیاز خمیر در مرحله فرمانتاسیون
  • قابلیت حمل و جابجایی آسان