amuzesh.jpg

دوره های آموزشی

اين شركت در راستاي ارتقاء توان فني ،تخصصي و علمی  مشتريان خود درحوزه تجهیزات تولید و رئولوژی آرد و آشنایی کاربردی با آنزیم ها و بهبوددهنده ها اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشي ، به دوشيوه عمومي و اختصاصي نموده است .

دوره های عمومی آشنایی با تجهیزات و کاربردهای آن و همچنین فرآوری آرد و پخت در محل شرکت پن آپ و با حضور کارشناسان و متخصصین این حوزه برگزار میگردد و در پایان دوره، مدرک های مربوطه بهمراه تمامی اطلاعات در اختیار مدعوین قرار میگیرد.
دوره های تخصصی در دو کشور آلمان و ترکیه بهمراه بازدید از کارخانجات همکار و نمایشگاههای مرتبط صورت میگیرد،آشنایی کامل با مباحث رئولوژی آرد و آشنایی با آنزیم ها ،امولسیفایرها و سایر فنون بهبود کیفی آرد در شهر استانبول و ازمیر ترکیه شرکتهای Vatan Gida و Elit Gida  برگزار میشود.
دوره های آشنایی با تجهیزات آزمایشگاه رئولوژی آرد و نحوه کاربری و تعمیر و نگهداری در آلمان شهر برلین  محل شرکت HAUBELT برگزار میگردد.